Både välställda och mer blygsamma pensionärer har sedan årtionden lockats till Málagaprovinsen av det gynnsamma klimatet, men antalet mantalsskrivna utlänningar från Mellan- och Nordeuropa över 65 år har minskat mellan åren 2012 och 2017 med i genomsnitt 22,5 procent. Främst är det den tyska kolonin som krympt, med 47,5 procent men även antalet registrerade svenska pensionärer har sjunkit.

Statistiken omfattar mantalsskrivna personer över 65 år. Många pensionärer som vistas stora delar av året på Costa del Sol ser visserligen inte till att registrera sig i sin spanska kommun, men nedgången är ändå anmärkningsvärd. En förklaring som anges av tidningen Diario Sur skulle vara den stigande medellivslängden som gör att behovet av vård ökar med åren och många utländska pensionärer väljer, eller tvingas, på grund av detta flytta ”hem”.

Storbritanniens kommande utträde ur EU har gjort att den största utländska kolonin på Costa del Sol sjunkit generellt, inte enbart pensionärerna. De registrerade brittiska pensionärerna har på fem år sjunkit från 23 629 till 18 869.

Nedgången omfattar även de nordiska pensionärerna, där Danmark toppar statistiken (-37,5 procent), Norge (-25 procent), Finland (-20 procent) samt Sverige (-17 procent). I den andra vågskålen finns Frankrike och Irland vars pensionärer ökar på kusten. Den största ökningen procentuellt står ryssarna för, med 184 procent, medan antalet rumänska pensionärer växt med 48 procent.