2017-02-11 18:26:04
Kontakta advokat Erik Norling.
EinarF
2017-02-12 16:17:00
Verkar vara ett normalt betende för advokater i Spanien.
E
2017-02-12 18:04:20
Inte när det gäller advokat Erik Norling det kan jag som mångårig klient till honom gå i god för.
EinarF
2017-02-13 10:48:53
Advokaten är skyldig att skyndsamt lämna en slutredovisning och betala ut eventuellt överskott.

Om advokaten ifråga inte lämnar slutredovisning, trots upprepade påstötningar, bör du anmäla advokaten till det advokatsamfund denne tillhör.

Du bör också konsultera en annan advokat för att gå igenom situationen och, eventuellt, vidta rättsliga åtgärder för att tillvarata din rätt.
Jonas Nordgren
Expertsvar:2017-02-13 13:19:44

Hej Leif,

Precis som Jonas skriver, bör du anmäla advokaten till det advokatsamfund som personen ifråga tillhör.

Samtliga medlemmar i Spaniens advokatsamfund är skyldiga att hålla klientens medel eller förskottsbetalningar avskilda på ett särskilt klientmedelskonto. Advokaten ska kunna redovisa och tillhandahålla medlen åt klienten omedelbart. Detta regleras i artikel 20 i yrkesreglerna för medlemmar i Spaniens advokatsamfund (Código Deontológico de la Abogacía Española).

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris