2017-08-22 13:05:02
Hej Mårten,
Så vitt jag förstår sär är det IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) du refererar till. Huruvida du skall betala för perioden innan du ägde objektet beror uteslutande på hur ni gjorde upp affären och vad som står i avtalet eller lagfarten. Därför är det omöjligt att ge ett konkret svar utan att veta vad som har avtalats. För att värdera detta bör vi titta på lagfarten och IBI kvittot. Om Du önskar det kan vi titta på det för dig.
MVH.
Kristoffer Mincberg
www.marbella-estates. com

Kristoffer Mincberg
2017-08-22 16:39:35
Tack Kristoffer.
Jag är (ännu) inte så bra på spanska men med Google translate tror jag att jag hittat punkten i köpeavtalet som behandlar detta. Kan dock inte tolka den.

NOVENA.- Cuantos tributos e impuestos se devenguen y gastos se deriven de este contrato y de su solemnización pública,
serán de cuenta y cargo exclusivo de los compradores, excepto el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que lo será de cuenta y cargo de los vendedores.

Hälsningar Mårten

Mårten
2017-08-24 01:50:14
NINE .- Alla skatter och avgifter som betalas och utgifter härrör från detta kontrakt och från dess offentliga uppgörelse,
Ska vara den exklusiva kontot och ansvaret för köparna, förutom den kommunala skatten på ökningen av värdet av urbana mark, vilket ska vara säljarens konto och ansvar.
Bengt
2017-08-24 01:50:39
NINE .- Alla skatter och avgifter som betalas och utgifter härrör från detta kontrakt och från dess offentliga uppgörelse,
Ska vara den exklusiva kontot och ansvaret för köparna, förutom den kommunala skatten på ökningen av värdet av urbana mark, vilket ska vara säljarens konto och ansvar.
Bengt
2017-09-07 14:22:33
Hej,
Klausulen du refererar till berör kostnader och skatter i samband med transaktionen. Man säger ingenting om gamla/föregående års kommunalskatter. Om Du vill så är du välkommen till mig på vårat kontor vid passande tillfälle så kan vi med dokumenten i handen bedöma situationen bättre. Utifrån vad du här säger så är det omöjligt att avgöra vad som är rätt och fel och hur man skall gå vidare. Vårt telefonnummer är 952 90 42 44. Hälsningar


Kristoffer Mincberg
2017-09-07 14:36:20
Tack för alla svar!
Slutade med att jag betalade allt för att slippa krångel.
Mårten