2017-02-11 14:40:13
Bankinter kan passa dig. Liknar nordnet
Hs
Expertsvar:2017-02-17 07:48:22

Reavinst och utdelningar för aktieinnehav beskattas med 19-23% enligt följande skala:
upp till 6.000 eur - 19%
6.001-50.000 eur - 21%
över 50.000 eur - 23%
Banco Sabadell har Online Banking och Telefonbank på engelska samt engelsktalande personal på i stort sett alla bankkontor i landet.
Marie Berggren, Banco Sabadell