Expertsvar:2017-02-20 09:54:00

Enligt ett utfall i Högsta domstolen är bankerna skyldiga att stå i sin helhet för kostnaderna vid tecknandet av ett hypotek, även om det traditionellt varit tvärtom, att hypotekstagaren debiterats för detta.Det gäller oavsett summan och när hypoteket tecknades. Se tidigare artikel i Sydkusten:
http://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten