2017-10-27 09:35:32
Se t.ex. http://europa.eu
Den informationen som finns där kan kanske hjälpa dig hitta rätt.
Gunnar
Expertsvar:2017-10-27 12:22:31

Mitt råd är att du ber notarius publicus om en tydlig (gärna skriftlig) motivering som förklarar varför han/hon vägrar att utfärda det europeiska intyget. Om notarius publicus anser att det saknas något i din ansökan, ska han/hon specificera vilket dokument eller vilken uppgift som saknas, så att du kan komplettera din ansökan.

Huvudregeln är att du fritt kan välja vilken notarius publicus du vill anlita för att ansöka om det europeiska arvsintyget. Alltså kan du kontakta en annan notarius publicus, om du inte får tillfredsställande svar från den som du först ansökte hos.

Välkommen att kontakta mig om Du önskar hjälp med myndighetskontakter eller har andra frågor i detta ärende.

Lycka till!

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris