Expertsvar:2017-02-15 10:29:27

I den händelse att du anställer någon för att städa hos dig är det du som ska se till att skatt betalas in, förutom andra avgifter. Då det endast är några timmar per månad gissar jag att så inte är fallet och då är det städaren som ska se till att skatta för sin inkomst.
Mats Björkman/Sydkusten