2017-01-16 20:15:22
Hej
Jag har använt mitt svenska pensionärskort. Det har fungerat alla de tillfällen jag utnyttjat det. Har dock inte rest med tåg så där låter jag det vara osagt.
Pensionär
Expertsvar:2017-02-15 11:34:41

Det andalusiska pensionsärskorter "Sesentaicinco" kan beställas per post. Ladda ned formuläret på nedanstående adress (finns endast på spanska) och posta del till: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales - Apartado de Correos 1130 - 41080 Sevilla. - Länk: http://s436449945.mialojamiento.es
Mats Björkman/Sydkusten
2017-02-19 15:27:21
Sesentaicinco

Janne Lindholm
Gamla Postgatan 21
S-60120 Sweden
anres