Demonstrationer och namninsamlingar till stöd för arrangörerna har genomförts de senaste dagarna och debatten går het på sociala nätverk. Detta efter att lokalpolis infunnit sig i festivalområdet vid Cantera de Nagüeles 3 augusti och tvingat arrangörerna att stänga klockan två på morgonen. Med anledning av detta fick den pågående konserten med Gipsy Kings avbrytas och biljettpriset betalas tillbaka till alla närvarande.

Motiveringen till polisingripandet är att Starlite endast har licens för konserter, som enligt normerna måste vara avslutade senast klockan två på morgonen. Loungen i festivalområdet används dock för parallella konserter och fester som normalt pågår till klockan sex på morgonen. Detta kräver ett diskotekstillstånd, som Starlite enligt vissa källor ej vill betala.

Konflikten mellan arrangören och kommunledningen var märkbar redan före årets festival startade. Starlite Marbella valde nämligen att byta sitt namn till Starlite Festival och nu uppges arrangörerna ligga i förhandlingar med andra kommuner inför nästa sommar.

Starlite skyller konflikten på Podemos i Marbella (Costa del Sol Sí se Puede) och styrande PSOE. Inför årets festival anmälde nämligen CdSSP olagliga byggen i det naturskyddade området. Arrangörerna tvingades riva upp betongstrukturer och ersätta dem med tillfälliga lösningar, för att allt ska kunna återställas i ordinarie skick när säsongen är över.

Starlite åberopar att de skapar 800 arbetstillfällen varje sommar samt sätter Marbella på den internationella kartan genom att anlita världsartister. Andra företagare i Marbella har dock uttryckt missnöje över att festvalen tillåtits bryta mot normerna och därmed utöva illojal konkurrens.

Direkta källor som Sydkusten varit i kontakt med uppger att ledningen på Starlite utövar påtryckning på sina anställda och bland annat frågar dem om någon röstar på Podemos. Dessutom fick personalen efter stängningen 3 augusti order att organisera sig för att demonstrera mot kommunledningen. Påföljande dag deltog ett flertal anställda vid en manifestation i centrala Marbella, där borgmästaren José Bernal (PSOE) hade ett offentligt framträdande.

Kommunledningen förnekar att de inte skulle backa upp festivalen, men betonar det alltid kommer att ske inom lagens ramar.