Straffet läggs till de 5,5 års fängelse som Yagüe dömdes till i Malayarättegången och som hon tjänar i dagsläget. Provinsdomstolen i Málaga finner det styrkt att den dåvarande borgmästaren 2004 lade beslag på en stor mängd byggmaterial som kommunen hade i lager, för att renovera sin privata villa. Med hjälp av två högt uppsatta kommunalanställda anpassades renoveringen efter det befintliga materialet, som bland annat bestod av marmor.

Sammanlangt 96 pallar med material till ett värde av 10 729 euro fördes ut från kommunens lager. Allt användes inte i Yagües villa och det har inte kunnat klargöras vart resten tog vägen.

Yagüe döms både till två års fängelse och till att betala 10 729 euro i skadestånd till Marbella kommun.