Borgmästaren Ángeles Muñoz har annonserat investeringen, efter ett möte med miljöministern Isabel García Tejerina. Sammanlagt sex vågbrytare ska byggas på kustremsan mellan åarna Guadalmina och Guadaizas mynningar. Det är närmare bestämt stränderna i San Pedro Alcántara, Lindavista och Guadalmina.

Syftet med vågbrytarna är att undvika att sanden vid stränderna regelbundet spolas ut i havet. Meningen är att kustremsan ska få en stabil fast strand på mellan 40 och 50 meters bredd.

Om allt går som planerat ska arbetet påbörjas efter årsskiftet.