Den första planen, som antagits och vars kameror håller på att monteras upp, omfattar fiskehamnen i Marbella och Puerto Banús samt parkeringsplatserna vid köpcentret La Cañada och Elviria. Nu vill kommunledningen utöka bevakningen med kameror vid andra välbesökta platser.

De bevakade områdena ska till stor del vara de där det registeras flest antal brott. Det innebär huvudgatan Ricardo Soriano, Avenida del Mar samt fritidshamnen i Marbella och kyrktorget, Marqués del Duero samt strandpromenaden i San Pedro Alcántara.
Kamerornas exakta belägenhet ska diskuteras med företagare och privatpersoner genom remiss, innan ansökan slutligen skickas till den andalusiska regionaldomstolen. Denna måste nämligen godkänna alla typer av bevakningskameror på öppna platser.