Klockan är en Rolex-kopia vars värde ej överstiger 20 euro, men händelsen ses som tillräckligt allvarlig av provinsdomstolen för att föranleda villkorligt fängelsestraff. De två polismännen, en man och en kvinna som var ett par vid tillfället som klockan stals, har även dömts till tre månaders dagsböter.