Kommunledningen har antagit ett program för att bruka insektsgift mellan maj och oktober, efter invasion av bland annat tigermyggor de senaste två somrarna. Málaga hade ansökt om regionalt stöd på nära 100 000 euro för ett bekämpningsprogram året runt, men efter att detta avslagits finansierar kommunen en egen kampanj under sommarperioden.

Tre gånger i veckan ska medel släppas i floden och varannan vecka ska området även sprayas.