Efter tio dagars sökande hittades resterna efter Jorge Gómez, arkitekt uppväxt i Pedregalejo. Han bodde i Mexiko sedan tre år.

Räddningstjänsten försökte desperat nå fram till honom i resterna av den byggnad där han arbetade. En kollega som också fångats under rasmassorna kunde kontakta anhöriga med sin mobiltelefon och bland annat informera att Jorge var vid liv.

Allt eftersom dagarna gick minskade dock förhoppningarna om att rädda 33-åringen och de värsta farhågorna besannades när räddningspersonalen till slut nådde fram till hans kropp.