Ángeles Bermúdez-Svankvist måste vara den enda generaldirektören för en arbetsförmedling som kan skryta med att fått sin tjänst genom att ha svarat på en tidningsannons. Det är inledningen på den intervju som publicerades i tidningen El Mundo några dagar efter seminariet på svenska ambassaden i Madrid. Tidningen gissar att om hon hade stannat kvar i Spanien, istället för att flytta till Sverige vid 16-års ålder, så hade den svenska generaldirektörens väg till en sådan post troligen sett annorlunda ut, betydligt mer politisk. Det beskrivs hur hon valdes till Årets chef 1999, efter framgångarna som hennes tandläkarmottagning hade i Stockholm, med främst invandrare i personalen och 18 olika språk på arbetsplatsen.
– Det viktigaste är att samarbeta med företagarna.

Det är rubriken på artikeln i El Mundo och en fras som Ángeles Bermúdez-Svankvist upprepar flera gånger under intervjun med Sydkusten om arbetslöshet, sysselsättning och framtida utmaningar. Hon jämför situationen i dagens Spanien med den kris Sverige gick igenom på 1990-talet. Tack vare den var Sverige bättre förberedd på en ny lågkonjunktur med en sund ekonomi och flera starka stabiliseringsfaktorer, som försörjningsstöd, socialförsäkring, arbetslöshetsersättning, där hon menar att Spanien var sämre rustad.

Utbildningen viktig
I Spanien är krisen både en branschkris och en finanskris och generaldirektören beklagar att så många människor hoppade av sina studier inom andra områden under de goda åren, för att tjäna snabba pengar inom byggsektorn. Hon poängterar utbildningssystemets ansvar att ge ungdomarna vettiga rekommendationer.
– Myndigheterna har ett ansvar att samarbeta med både skola och näringsliv utifrån ett framtidsscenarium, vad kommer att behövas i framtiden?

Det handlar främst om att komplettera så att arbetslösa och unga nu får arbete i andra branscher. Bermúdez-Svankvist poängterar också vikten av ett skattesystem som motsvarar den välfärd man vill ha.
– Du kan inte betala skatt som i USA och ha ett välfärdssystem som i norra Europa, det går inte ekonomiskt ihop. Där måste man göra ett vägval.

Nya branscher
Ángeles Bermúdez-Svankvist är imponerad av de åtgärder som den spanska regeringen vidtagit i och med det senaste sparpaketet på 15 miljarder euro. Man har insett allvaret och tagit tag i ekonomin. Även om det kanske borde kommit tidigare. Hon tror att landet är på rätt väg och på frågan om vad Spanien borde göra för att komma till rätta med arbetslösheten svarar hon:
– På kort sikt är det viktigt att se till att människor har en försörjning så att det inte skapas en depressiv miljö där folk tappar hoppet och den svarta marknaden ökar. Människor måste ha mat för dagen. Det handlar om att erbjuda försörjningsstöd. På lång sikt är det viktigt med en arbetsmarknadspolitik som rustar människor för framtiden.

Här syftar generaldirektören på till exempel de publika systemen, hälso- och sjukvård, skola och omsorg, uppbyggnaden av socialförsäkringssystemet så att man får in människor i arbetslivet i andra branscher än de befinner sig idag.
– Byggbranschen har fått sig en törn, det är ingen idé att försöka bygga sig ur krisen, det finns redan tillräckligt. Men det existerar andra branscher som kan expandera och det kräver strategiskt långsiktiga funderingar.

Saknar verktyg
Generaldirektören anser också att Sverige har väldigt många verktyg i kampen mot arbetslösheten som Spanien saknar; bland annat praktikplatser, arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning, coachinsatser, rehabilitering, lönebidrag och stöd till personer med funktionshinder. Helt enkelt åtgärder, även tillfälliga, för att förhindra att människor blir sysslolösa.
– Alla ska vara aktiva i något, oavsett var finansieringen kommer ifrån, menar hon.

Ángeles Bermúdez-Svankvist lyfter också upp vikten av att kvinnorna kommer in på arbetsmarknaden, då det generar arbeten i sig.
– Kvinnor är glada konsumenter och det ger en positiv spiral om de har pengar. Men det förutsätter ett väl utbyggt socialförsäkringssystem med dagis, skola och vård.

I Spanien kräver många att det blir enklare att säga upp personal som en lösning på krisen, men det håller inte Bermúdez-Svankvist med om.
– Det är likadant i Sverige, men det är ett särintresse. Jag tycker inte det handlar om hur lätt det är att säga upp människor utan om hur man ska få rotation i det ekonomiska systemet.

Samarbete med företag
Arbetsförmedlingens roll är att agera matchningsmotor, att se vilka arbetsgivarna är, vem det är som behöver jobb och hur man ska förbereda dem. Hur kan man få arbetsgivarna att anställa de som varit utan jobb längst tid? Kan man sänka kostnaderna för detta tjänar hela samhället på det. På detta område anser den svenska generaldirektören att man kommit långt i Sverige.
– Nyckeln är att samarbeta med företagen, med arbetsgivarna, säger hon. Har vi inga arbetsgivare som är med och tar emot och sträcker ut en hand så spelar det ingen roll vilken politik som förs, då är det kört.

Om just detta skriver El Mundo, som också exemplifierar med hur svenska Arbetsförmedlingen etablerade sig ute på de stora företagen efter de mest omfattande uppsägningarna. Denna nära relation med flera stora koncerner ger i dag en positiv spinnoff-effekt i det att just dessa företag vänder sig direkt till Arbetsförmedlingen när de ser ljuset i tunnel och plötsligt behöver rekrytera många och fort.

Behov av arbetskraft
Tjänstesektorn är en viktig framtidsbransch. Både i Sverige och Spanien. Faktum är att den största utmaningen för Sverige, Spanien och Europa i stort enligt Bermúdez-Svankvist inte är den just nu höga arbetslösheten, utan den demografiska generationsväxlingen. I Sverige beräknas den slå till 2012 och hon gissar på mellan 2012 och 2015 i Spanien. Det är inte lång tid kvar. Hon tror att det slår om väldigt fort, från hög arbetslöshet till ett enormt behov av arbetskraft. Lösningen är att se till att utbilda nu, medan tid är.
– Snart kommer det behövas väldigt många människor i olika branscher. I Sverige är det hälsa- sjukvård, tjänstesektorn, högteknologi samt den gröna sektorn och jag skulle tro att det är de samma i Spanien.
– Vi måste också harmonisera socialförsäkringssystemen i Europa och titta på hur vi ska ta tillvara på våra nyanlända.

Från Sverige till Spanien kommer numera inte bara pensionärer utan även många yrkesarbetande som söker sig söderut. Vårdpersonal är en stor sådan grupp och flera svenska miljöföretag satsar på Spanien. Bermúdez-Svankvist berättar att det i år dragits i gång flera europeiska projekt där både Sverige och Spanien deltar, just för att hantera den ökade rörligheten. Bland annat ska arbetsförmedlingarna lära sig varandras system för att bemöta efterfrågan på jobb i hela Europa.

Central styrning
På seminariet på svenska ambassaden tog den svenska generaldirektören även upp en annan skillnad mellan Sverige och Spanien. Nämligen att i Spanien är de autonoma regionerna starka och viktiga medan den svenska arbetsförmedlingen är nationell och direkt kopplad till staten, men partipolitisk obunden.
– Spanien är där Sverige var innan, 2007 gick vi från 21 länsarbetsnämnder till en central Arbetsförmedling vilket skapar en annan enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet. Du kan transferera resurser där pengarna behövs i landet.
– I Spanien tycker jag man skönjer en konkurrens mellan den statliga arbetsförmedlingen och den regionala självständigheten vilket tar kraft och resurser.

Hon fortsätter:
– I en kris behöver man kraftsamla, byggbranschen är ju en del av krisen i Spanien men det finns också branscher med potentiell utveckling. Att omfördela resurser är lättare om man har en central styrning.