Det rör sig enligt kommunen om rester av den tidigare stadsmuren, på vilken även muren från morisk tid vilade. Då kallades staden för Al-munakkar. Murarna är bägge kluvna på mitten av rörläggningsarbeten som utfördes på 70-talet.

Vid sidan av de romerska murarna har också en stor mängd antikt lergods upptäckts, som håller på att analyseras av kommunala anställda.