Händelsen inträffade utanför en skola i Mijas 17 februari 2017, när eleverna slutade för dagen. Den nu dömda mamman befinns ha gripit tag och slitit lärarinnan i ena armen.
Åtalet yrkade på ett års fängelse, men straffet sänktes till sex månader efter att mamman accepterat domen. Hon åläggs även att betala 120 euro i skadestånd till lärarinnan. Mamman slipper tjäna fängelse, så länge hon inte begår något nytt brott de närmaste två åren.

Åklagaren finner att domen är exemplarisk, då den finner att mamman begått ett attentat mot en ämbetsperson.