Den ovanligt milda hösten och vintern har gjort att processionslarverna börjat kläckas betydligt tidigare än normalt. Boende i El Chaparral, El Faro och området kring galoppbanan i Mijas slår nu larm, av rädsla både för sina hundars och även barns välbefinnande.

Oppositionspartiet Partido Popular kräver brådskande åtgärder av kommunen. Kommunledningen svarar dock att besprutning i förebyggande syfte redan genomförts under hösten, men tillägger att kommunen inte har tillträde till privata områden, som skulle vara där de nuvarande härdarna upptäckts.