Kommunledningen har annonserat åtgärden, utan att gå in på detaljer om orsaken. Júzcar har lanserat sig som den andalusiska smurfbyn sedan 2011, något som lett till en markant ökning av turistintäkter. I våras blev kommunen dock kontaktad av arvtagarna till smurfarnas upphovsman Pierre Culliford, som krävde tolv procent av alla intäkter.

Parterna uppgavs till en början ha nått en överenskommelse, men nu kommer beskedet om att alla anspelningar på smurfarna i Júzcar försvinner.

Däremot kommer byn tills vidare att behålla sin blåa färg, som den har specialdispens för och som tillämpades som en reklamkampanj för de moderna smurffilmerna.