För första gången på elva år lyfte de nya pensionärerna 2016 i genomsnitt mindre pension än de som avlidit under året. Anledningen var dels krisen som medfört att många inte kunnat arbeta de sista åren före pensionen och dels de reformer som skärpt kraven för pensionspremierna. Minskningen var visserligen på knappt tio euro till 1 332,27 euro i månaden, men markerar ändå en trendvändning.

Medelpensionen är betydligt lägre, men genomsnittet påverkas av en liten grupp som lyfter betydligt mer än övriga pensionärer.