Endast två EU-länder, Litauen och Slovakien, drar in mindre skatt för verksamheter som missgynnar miljön än Spanien. Under 2014 utgjorde skatterna i Spanien på miljöskadlig verksamhet endast 1,85 procent av bruttoinlandsprodukten, medan EU-genomsnittet låg på 2,46 procent.

EU-kommissionen kritiserar konkreta brister i det spanska skattesystemet, som att den mer miljöfarliga dieseln skattar mindre än bensin. Kommissionen uppger att Spanien indirekt subventionerar fossila bränslen, inhemsk kolproduktion samt privatbilism.

Rekommendationen till Spanien är att se över skatterna på transport- och energisektorn, där det uppges finnas stort utrymme för förbättringar.