Konkurrensverket CNMC har gjort en beräkning, mot bakgrund av de många rekordtopparna av det rörliga elpriset under årets första månad. I genomsnitt steg elpriset med nio procent, jämfört med december. Ökningen är ännu större om man jämför med januari 2016.

Detta innebär att räkningen för ett genomsnittshushåll kommer att ligga på 61 euro, mot 48 euro i januari förra året.