Linde deltog i en debatt i parlamentets pensionsutskott, när han presenterade sitt förslag. Han förespråkar ytterligare höjning av pensionsåldern, trots att den senaste höjningen från 65 till 67 år ännu ej verkställts i sin helhet. Höjningen sker med två månader per år och kommer ej att vara 67 år förrän 2027.

Samtliga partier, med undantag av Partido Popular, har tagit avstånd från förslaget. Socialistpartiet PSOE menar att det inte är tid att oroa allmänheten medan Podemos försvarar en alternativ finansieringsform av pensionerna, som borde täckas delvis genom skatter och inte enbart sociala avgifter.