Den preliminär och positiva siffran är något överraskande, men skylls främst en stigande produktion i Spanien. Själva skulden har inte sjunkit, men då BIP steg förra året sjönk den ackumulerade skulden proportionellt.

Statsskulden i sig steg även förra året med drygt 32,4 miljarder euro. Den uppgick vid årsskiftet till 1 107 miljarder euro och motsvarade i början av förra året mer än 100 procent av BIP.