Den preliminära siffran för generalprisindex pekar på att inflationen för tillfället slutat stiga. Den befinner sig dock fortsatt på den högsta nivån sedan oktober 2012.

Anledningen till att inflationen bromsats är att elpriserna mattades av i februari. De föll med i genomsnitt 19 procent, jämfört med januari då det noterades rekordnivåer.