OECD konstaterar i sin senaste rapport att fattigdomen i Spanien fortsätter att öka, trots vändningen i ekonomin. Skälet anges bland annat vara att de nya sysselsättningarna är allt mer prekära och lönenivåerna betydligt lägre. Med andra ord är en del numera fattiga, trots att det har ett så kallat jobb.

Det internationella organet rekommenderar skärpta åtgärder för att motverka fattigdomen, men också för att öka produktiviteten ytterligare. Under tiden höjder OECD tillväxtförväntningarna för Spanien i år från 2,3 till 2,5 procent.