Per 1 juni fanns 3,9 miljoner arbetslösa i Spanien. Det är första gången sedan första kvartalet 2009 som siffran understiger fyra miljoner personer. Minskningen under andra kvartalet var på åtta procent.

De senaste tolv månaderna har antalet arbetslösa minskat med 660 400 personer och uppgår i dagsläget till 17,2 procent av den arbetsföra befolkningen. Siffran har under krisen varit uppe i nära 27 procent.