Trots fler arbetslösa steg samtidigt antalet inskrivna hos försäkringskassan med nästan lika många personer, 26 318, till sammanlagt 18,3 miljoner. Det skylls en stor del nyanställningar inom utbildningsväsendet.

Regeringen framhäver att på årsbasis är återhämtningen fortfarande stabil. De senaste tolv månaderna har antalet registrerade arbetslösa sjunkit med 8,3 procent (de uppgår till sammanlagt 3,8 miljoner) medan antalet inskrivna hos Seguridad Social stigit med 3,5 procent.