Krisen i Katalonien ser inte ut att påverka den spanska ekonomin i anmärkningsvärd utsträckning. Tillväxten på årsbasis ligger kvar på 3,1 procent och är i linje med både regeringens och centralbankens förväntningar.

Finansministern Luís de Guíndos, som skrivit ned tillväxtförväntningarna för nästa år, uppger att resultaten för det fjärde kvartalet kommer att visa en avmattning av ekonomin endast i Katalonien, medan den förblir stabil i resten av landet.