Trots den växande sysselsättningen i Spanien sjunker genomsnittslönen, som 2016 låg på 1 878 euro i månaden. Orsaken uppges främst vara att den övervägande delen av de nya jobben ger betydligt lägre lön än tidigare.

Under 2016 steg sysselsättningen i Spanien med 2,66 procent.