Försäkringskassans pensionsutbetalningar stiger stadigt och uppgick i november till 8,86 miljarder euro. Det är en ökning med tre procent, jämfört med samma månad förra året.

Förklaringen till de ökade utgifterna är dels att antalet personer som lyfter någon form av pension växer och i dagsläget uppgår till 9,6 miljoner, men också att pensionerna stiger. Genomsnittspensionen ligger i dagsläget på 925,85 euro i månaden, vilket är 1,84 procent mer än ett år tidigare.

Av de 9,6 miljoner som lyfter ersättning från försäkringskassan är 6,3 miljoner folkpensionärer och de övriga änkor/änklingar, sjukpensionärer med mera.