Andelen pensionärer i Spanien kommer 2050 att uppgå till 76 för varje 100 som är i arbetsför ålder, det vill säga mellan 20 och 65 år. Det är en andel som endast kommer att överträffas av Japan.

Den stigande medellivslängden och den extremt låga nativiteten gör att andelen pensionärer i Spanien raskt ökar. Det innebär i sin tur att det nuvarande pensionssystemet baserat enbart på bidragen till försäkringskassan är ohållbart på mellanlång sikt, något som betonas av OECD i rapporten ”Pension at a Glance”.

Men det är inte bara demografiska omständigheter som kräver en ny pensionsreform i Spanien. Landet har dessutom en av de högsta procentuella utbetalningarna, jämfört med den sista lönen som lyftes före pensionen. Den ligger i Spanien på 82 procent, medan snittet är 63 procent bland OECD-länderna och så lågt som 29 procent i exempelvis Storbritannien.

Förutom att söka alternativa finansieringsmöjigheter för pensionerna genom främst skatter uppmanar OECD att utöka möjligheterna för pensionärer att fortsätta i arbetslivet. En reform 2013 öppnade dörren för detta, men förmånerna är än så länge begränsade. OECD förespråkar möjligheten att lyfta full pension, även om man arbetar.

Läs tidigare analys om det spanska pensionssystemet srkriven av Ruben Larsen, på Haga Kapital:
http://www.sydkusten.es