Initiativet grundar sig i ett löfte från arbetsmarknadsministern Fátima Báñez i september och har avtalats med arbetsmarknadens parter. Konkret hamnar minimilönen på 10 400 euro om året, delat på 14 utbetalningar på 736 euro styck.

Regeringen har även förbundit sig att successivt höja minimilönen till 850 euro i månaden fram till 2020, för att följa EU-direktiven. Det skulle i sin tur innebära att den spanska minimilönen upplever en höjning på 30 procent på endast fyra år.