Det rör sig om den kontroversiella hyresavgiften av elmätarna, som elbolagen inkasserar månatligen. Energiministern Álvaro Nadal har annonserat ett dekret som medför en sänkning av denna avgift från och med 1 januari, även om den är marginell. Besparingen uppges beröra omkring 7,8 miljoner privata hushåll.

Regeringen kommer 2018 för femte året i rad att frysa de fasta energiavgifterna, som regleras av myndigheterna. De rörliga kostnaderna har dock stigit kraftigt i december, med 4,6 procent för elen och mer än 6,0 procent för gas. Prishöjningarna skylls främst ogynnsamt väder, som höjer produktionskostnaderna för både vatten- och vindkraft.