Den relativt moderata prisökningen under året grundar sig delvis i ett fall i december på 0,5 procentenheter. Detta skylls främst lägre bränslepriser än samma månad förra året.

Den begränsade inflationen förhindrar ej att de spanska pensionärernas köpkraft åter minskar 2018. Detta då regeringen på nytt valt att tillämpa den lägsta lagstadgade höjningen, på 0,25 procent. Det betyder att minimipensionen i Spanien stiger till 606,60 euro i månaden (i 14 årliga utbetalningar) medan den högsta pensionen hamnar på 2 573,70 euro.

Som vanligt stiger en rad varor och tjänster i och med årsskiftet, även om det inte gäller alla och några kommer att stiga först i februari. Det senare gäller exempelvis priset på gasol, som stiger med 6,2 procent. De flesta telefonbolag har annonserat höjningar några veckor in på det nya året, bland annat Movistar som kommer att ta fem euro mer för sitt paket Fusion.

Motorvägsavgifterna stiger med i genomsnitt 1,8 procent medan bensin och diesel också väntas stiga, på grund av stigande råoljepriser. Däremot förblir de fasta elpriserna tills vidare frysta.

Till gagn för konsumenterna är att flygplatsavgifterna sänkts med 2,2 procent medan den ledande hypoteksräntan väntas sjunka ytterligare.