Under 2017 såldes 1,23 miljoner nya fordon i Spanien, vilket var en ökning med 7,7 procent jämfört med året före. Det var dock den svagaste ökningen på de senaste fyra åren och den var främst baserad på försäljningar till biluthyrningsföretag och andra sektorer. Antalet privatköp steg med endast 4,4 procent.

Fordonssektorn återhämtar sig stadigt men förra årets siffror är fortfarande långt från de 1,61 miljoner fordon som såldes 2007. Bottennoteringen registrerades å sin sida 2012, då det såldes knappt 700 000 nya fordon.