Redan 2017 fick tio miljarder tas från skattekassan, efter att försäkringskassans reservfond sinat. Seguridad Social har gått med underskott sedan krisen startade och det nuvarande systemet där försäkringskassans intäkter ska täcka pensionerna har visat sig ohållbart på sikt.

Budgeten för 2018 är ännu ej antagen och arbetsmarknadsministern Fátima Báñez har hittills ej velat uttala sig om finansieringen av pensionerna och tömningen av reservfonden.