Redan i november överskreds siffran för hela 2016 och antalet utländska besökare var under 2017 slutligen 8,9 procent större än året före. Det innebär för övrigt att Spanien för första gången går om USA i antal utländska turister och förvandlas till den näst största destinationen i världen, endast överträffat av Frankrike.

Inte oväntat slogs även rekord i turisternas utgifter under sin vistelse, som uppgick till sammanlagt 87 miljarder euro. Det var i sin tur en ökning med 12,4 procent, jämfört med 2016.