Arbetslösheten brukar stiga i januari, som en konsekvens av den avslutade julruschen, men årets siffra är den sämsta på tre år. Per 1 februari fanns det sammanlagt 3 476 528 registrerade arbetssökande.

Även antalet inskrivna hos försäkringskassan visade en negativ tendens i januari. De minskade under månaden med 178 100 personer, till sammanlagt 18,28 miljoner.