Den typiska kanariska bananen ”plátano”, som icke ska förväxlas med ”banana” från Latinamerika, har allt mindre inverkan på den lokala ekonomin. Den utgör i dagsläget knappt en procent av ögruppens bruttonationalprodukt, men bananerna är fortfarande en av Kanarieöarnas viktigaste identitetsdrag.

Trots att turismen tagit allt mer plats från bananodlingarna, både ekonomiskt och ytmässigt, är produktionen fortfarande enorm. Det skördades under 2016 hela 434 miljoner kilo bananer på öarna.

De senaste två åren har skörden varit så stor att odlarna tvingats ta bort stora mängder från marknaden, för att undvika prisras. De har dispens av EU för detta, så länge det kasserade överskottet ej överstiger fem procent av den sammanlagda produktionen.

Under 2016 kasserades 16,2 miljoner kilo bananer och siffran förra året var på 17 miljoner. En del av de kasserade bananerna går till matbanker för behövande samt brukas som djurfoder, men den största andelen hamnar på soptippen.