Precis som elpriserna stod för den stora nedgången i januari bär dessa skulden för prisstegringen i årets andra månad. I februari förra året sjönk elpriserna, men trots det stängde inflationen då månaden på hela 3,0 procent.

Anledningen till de stigande elpriserna i februari uppges vara vattenbristen, som gör att det alstras mindre energi än normalt från vattenkraftverken.