Kvartalsrapporten, som bland annat ligger till grund för EU-jämförelser, var sämre än väntat. Visserligen har arbetslösheten stigit under årets första kvartal de senaste tio åren, men årets siffra är den sämsta sedan 2014. Den bryter därmed en positiv tendens och väcker oro för en eventuell avmattning av arbetsmarknaden.

Från januari till och med mars sjönk antalet yrkesverksamma med 124 100 personer och även den arbetsföra befolkningen visade en minskning på nära 95 000. Antalet arbetslösa steg under perioden med 29 400 personer och andelen jobbsökande steg därmed till 16,7 procent av den arbetsföra befolkningen.

En ökning av antalet offentliganställda med drygt 30 000 personer under kvartalet var ej tillräckligt för att kompensera den minskade sysselsättningen inom den privata sektorn.