Sysselsättningssiffrorna under årets andra kvartal brukar vara positiva, men aldrig tidigare har det skapats så många jobb under en tremånaders period. Antalet sysselsatta steg med 469 900 personer till sammanlagt 19,34 miljoner inskrivna hos försäkringskassan.

Det visar siffrorna från den senaste kvartalsenkäten EPA. Arbetslösheten sjönk i sin tur till 15,28 procent av den arbetsföra befolkningen, eller 3,49 miljoner personer. Det är den lägsta nivån på tio år.