I Marbella sitter sedan 2007 en kvinnlig borgmästare, Ángeles Muñoz. Enligt Mariana Álvarez är kommunen mer av ett matriarkat och machokulturen mindre utpräglad än på andra ställen. Ändå är bara fem av 16 kommunalråd kvinnor och det är lång väg kvar till jämställdhet.

Mariana Álvarez är tydlig och förskönar inte bilden av det moderna Spanien, men hon är inte pessimistisk. Hon vill mobilisera kvinnorna, hjälpa dem att bilda sig, organisera sig, hålla sig uppdaterade och lära sig om rättigheter och möjligheter och sakta men säkert vända skutan i en riktning hon skulle tycka bättre om.

Álvarez tog över som ansvarigt kommunalråd i april 2009 och i samband med det bytte hennes post också namn från “kvinnoråd” till “jämställdhetsråd”.
– Det finns ju inget kvinnodepartement på riksnivå, däremot en jämställdhetsminister, säger hon. Vi strävar inte heller efter att behandlas annorlunda utan vill uppnå jämställdhet på alla plan.

Álvarez är dock till hundra procent kvinnornas språkrör och hennes avdelning jobbar inte för männen. Målet är ett samhälle jämställt för både män och kvinnor, inte det ena eller det andra. Men just hennes roll är att stödja kvinnorna.
– Det är kvinnorna som hittills saknat jämställdhet och det är dem vi måste kämpa för, oavsett om det är en handikappad kvinna eller en invandrarkvinna.

Jämställdhet på dagis
Mariana Álvarez var tidigare socialråd och brinner för att använda sin erfarenhet och verka för att jämställdheten sprids. Den största utmaningen, som hon kallar för utopi och knappast ligger enbart i hennes händer, är att få ett slut på mäns våld mot kvinnor. För att lyckas tror hon på en kombination av information via massmedierna, direktsamtal med både män och kvinnor och kanske allra viktigast, arbetet med barn och ungdomar. Marbellas jämställdhetskontor börjar med workshops redan för dagisbarn.
– De lyssnar och deltar verkligen, säger Álvarez. De talar om sina erfarenheter, vad som är normalt och inte, olika roller som tjejer och killar tilldelas av sina föräldrar.
– Stereotyperna existerar fortfarande, fortsätter hon. Dessa begränsningar tar vi upp och tittar på tillsammans med barnen.

Fler ber om hjälp
När det gäller våldssituationen i Marbella är det svårt att tala fakta. Den enda statistiken som finns är dödsoffer, däremot kan Álvarez berätta att av 136 000 mantalsskrivna invånare, både män och kvinnor, kontaktades deras avdelning av drygt 800 kvinnor under 2009.
– Inte alla var utsatta för fysiskt våld men cirka hälften vilket är väldigt många, så visst finns problemet i Marbella.

En förklaring tror kommunalrådet är den stora andelen utlänningar, ganska många av misshandelsfallen finns bland dem säger hon.
– Olika kulturer har olika traditioner när det gäller jämställdhet och det kan uppstå kulturkrockar om männen ser att kvinnan åtnjuter större frihet och självständighet här än i hemlandet.

Mörkertalet är stort, många kvinnor är rädda för att söka hjälp eller har helt enkelt ingen möjlighet att bryta med familjeförsörjaren, oftast av hänsyn till barnen. En positiv tendens är dock att allt fler vågar be om stöd och ta del av de mekanismer som finns för kvinnor som anmäler.
– Alla dessa kvinnor är värda ett eget monument. säger Álvarez. Du lär dig väldigt mycket av dem, de är oerhört starka. Många av dem har lidit i tystnad under lång tid, fysiskt eller psykiskt, innan de kommer till oss.

Rätt till kultur
Mariana Álvarez lägger skulden för våldet på den rådande kulturen, inte bara i Spanien utan också i andra länder. Hon tror att lösningen är att kontakta kvinnorna, tala med dem, ge dem information som når fram intakt. Det senaste kan vara lättare sagt än gjort. Många kvinnor har ett begränsat socialt liv och det kan vara svårt att få med dem på vissa typer av evenemang, då kan TV och radio vara ett sätt. Det handlar främst om att tala om vilka rättigheter de har, inte bara när det gäller jämställdhet för att få ett arbete eller känna självaktning, utan också konkreta möjligheter till exempel för kvinnliga företagare.
– Vi behöver inte gå längre än till kulturen, att kvinnorna har rätt till kultur, säger Álvarez.
– En annan viktig sak är kvinnornas ekonomiska självständighet, att de får hjälp att samordna familjelivet med ett arbete. Om de åtminstone jobbade halvtid skulle de vidga och berika sitt liv mycket.

Många hemmafruar
Jag undrar om det är vanligt med hemmafruar i Marbella.
– Andelen är fortfarande väldigt hög, säger Álvarez. Kvinnorna har fortfarande inte 50 procent chans att få en utlyst tjänst. Nästa stora problem är att när de väl har ett jobb och blir mamma vill inte företagen ha dem längre.
– Vi måste medvetandegöra inte bara kvinnorna utan också företag och beslutsfattare och erbjuda olika typer av stöd så att företagen vågar anställa dessa kvinnor.

Hon fortsätter:
– Mannen har inget problem i det avseendet. Man tar för givet att det inte är han som tar hand om barnen, han har mer tid att informera och uppdatera sig, berika sig kulturellt och träffa sina vänner över en domino. Eller spela golf.

Skinn på näsan
På frågan om hur hon skulle vilja beskriva dagens spanska kvinna svarar Álvarez:
– Hon är en “fighter”, har alltid varit, med skinn på näsan och väldigt intelligent. Tyvärr har hon inte fått utveckla allt det hon har att ge.

Antalet kvinnliga egenföretagare växer dock. Även om Mariana Álvarez poängterar att det kostar en kvinna dubbelt så mycket arbete som för en man, bland annat för att få lån. Nu finns så kallade mikrolån via en del banker som hjälper kvinnor med en idé att starta en liten verksamhet.
– Det är ett mycket intressant sätt att hjälpa dessa kvinnor att komma igång och är också ett sätt att uppmuntra dem, visa att det finns folk som tror på dem.
– Faktum är att de företag som kvinnor startar i princip aldrig går i konkurs. Det är bevisat att den som skött hemmets bokföring i kombination med kvinnlig strävsamhet är ett framgångsrecept.

Svenskor kan inspirera
På Marbellas jämställdhetsavdelning verkar de för att erbjuda seminarier och workshops i olika ämnen och Mariana Álvarez vill gärna uppmuntra svenska kvinnor att delta, inte minst för att dela med sig av den erfarenhet de har från kvinnornas frigörelse i Sverige.
– Det är nog ett av de bästa sätten att inspirera; en kvinna som hör en annan kvinna berätta om sitt eget liv och hennes kunskap även när det gäller positiv utveckling. Det hjälper och stärker.
– Vi vill nå ut till så många kvinnor som möjligt av alla nationaliteter, vi erbjuder seminarier på olika språk och det skulle ju vara fantastiskt om en kvinna kom och sade att hon vill tala om ett visst tema.

På jämställdhetskontoret ger man förutom akut hjälp till kvinnor som utsätts för våld också psykologisk och juridisk hjälp, arbetsorientering och hälsoförebyggande åtgärder. Telefon 900 200 999, vardagar klockan 9-14.

Läs mer på http://marbella.es och http://www.inmujer.migualdad.es