Det var i december 2017 som EU-domstolen förkunnade att det saknas stöd i EU:s lagstiftning för att betala ut garantipension till svenskar som bor i EU/ EES-länder samt Schweiz. Beslutet är ett dråpslag för 43 000 svenska pensionärer som bor i runt om i Europa, inkluderat de 2 000 pensionärer med garantipension som är skrivna i Spanien.

Allt startade 2005 med att en kvinna, som nu är i 80-årsåldern, överklagade till den svenska Försäkringskassan att hon inte beviljades garantipension. Försäkringskassan kom fram till att kvinnans inkomstgrundande ålderspension var för hög för att hon skulle ha rätt till garantipension. Kvinnan ansåg dock inte att Försäkringskassans sätt att räkna på hennes försäkringsperiod var rättvis.

Hon överklagade och fick avslag i både Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Den senare bollade dock frågan vidare till EU-domstolen, som alltså överraskande funnit att inga utlandsboende pensionärer har rätt till garantipension.
– Det här utfallet hade vi kanske inte hade räknat med, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson på Pensionsmyndigheten.
– Det var förvånande eftersom det inte var de frågorna som Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige ställt till EU-domstolen. Det svar vi fick var att vi ska hantera garantipensionen som en minimumförmån och inte en pensionsförmån, något vi inte väntade, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson till media. 

Den svenska regeringen kommer inom kort att starta en utredning som ska analysera konsekvenserna av domen och föreslå eventuella förändringar. I avvaktan på utredningsresultatet har det presenterats ett förslag som går ut på att garantipensionen tills vidare ska betalas ut som vanligt, tills slutet av 2019. Ingen kan dock i dagsläget svara på vad som händer från och med 2020.

Text & foto: Peter Höök

Fakta om garantipensioner

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dem som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor inkomstpensionen är och hur länge man bott i Sverige, men även civilstånd.

Garantipensionen ingår i den allmänna pensionen och kan erhållas först från 65 år. Den påverkas inte av om man har kapital eller om man har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Man kan ha rätt till garantipension om man varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att få full garantipension krävs att man har bott 40 år i Sverige från och med det att man fyllde 16 år till och med det år man fyller 64 år. Har man bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har man till exempel bott 27 år i Sverige får man alltså garantipension med 27/40-delar.

Har man inkomstgrundande pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller utländsk pension, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när man nått en viss nivå.

Källa: Skattemyndigheten