Sedan 2012 samlas låtskrivare varje vår vid Granadakusten för att inspirera varandra och skriva ny musik. Kursen organiseras av Janett Jensen, som har många års erfarenhet i musikbranschen.

Nyhet för i år var att deltagarna var från hela Norden. Dessutom fick de träffa och lyssna på artisten och kompositören Tomas Ledin, som berättade om sin musik och gav uppskattad feedback. En annan inspiratör i årets kurs var Rolf Eriksson ”RAE”.