2014-07-13 14:24:38
Jag skickade frågor till de större svenska partierna och frågade vad de anser om den diskriminering vi svenskar och andra EU-medborgare är utsatta för av Svenska Spel.
Endast Socialdemokraterna har hittills svarat. Deras svar var:
"Vi anser givetvis att alla svenska medborgare skall ha lika mycket rättigheter. Det fenomenet som uppstod och har varit ett ämne för debatt i media den sista tiden är mer utav systematisk karaktär än politisk sådan. Det är svenska - spel som har gjort någon form av miss och vi är säkra på att de kommer att reparera den."
Jag skickade detta svar till Svenska Spels Facebook-sida och tillade: "Styrelseordförande i Svenska Spel är Anitra Steen (socialdemokrat)!"
Förvånansvärt nog svarade Svenska Spel följande:
”Hej
Vi jobbar med och hitta en lösning på problemet.
Mvh Albin Ks”

Kan man kanske hoppas att de styrande hos Svenska Spel tar sitt förnuft till fånga?


Gunnar
2014-08-18 16:00:37
Det kan kanske vara av intresse att läsa hur Svenska Spel ser på problemet. Så här svarade Lennart Käll, VD för Svenska Spel, på brev jag skickade till Svenska Spels styrelse.

"Tack för ditt mejl ställt till Svenska Spels styrelse, som jag fått i uppgift att besvara.
Först vill jag nämna, att en central del i Svenska Spels uppdrag från staten är att beakta de sociala skyddshänsynen i hela verksamheten. Mer konkret innebär detta, att Svenska Spel hela tiden ska sträva efter att minska de negativa sidorna av spelverksamhet. Det senaste decenniet har den svenska spelmarknaden förändrats kraftigt med ökad konkurrens, nya snabba spelformer och större tillgänglighet genom nya distributionskanaler. Sammantaget har detta medfört att baksidorna av spel blivit mer omfattande.
Svenska Spel är sedan tidigare vid spel över internet skyldigt att kontrollera identiteten hos den som vill spela, t.ex. spelarens ålder och adress, via tillförlitlig tredje man. För att efterleva denna skyldighet registreras kunderna och vi kontrollerar att kunderna finns i SPAR-registret. Detta följer av de villkor som vår tillsynsmyndighet Lotteriinspektionen ställt upp för verksamheten.

Det utökade kravet på registrerat spel till alla spelformer (utom fysiska lotter och spel inne på kasinona) har Svenska Spel själv beslutat. Det följer av vårt uppdrag och innebär att vi mer kraftfullt och konsekvent kan motverka spelets baksidor för i stort sett alla spelformer. Genom registrerat spel kan vi säkerställa att åldersgränsen för spel följs, vi ger kunderna möjlighet att få en överblick av sitt totala spelande och vi kan säkerställa att spelvinster går till rätt person.

Vi vet att de rutiner som vi tillämpar idag innebär att personer utan svensk folkbokföringsadress inte kan spela som förut. Vi kommer framöver att utvärdera våra åtgärder och då försöka hitta andra lösningar för att åstadkomma en säker identitetskontroll även av personer utan svensk folkbokföringsadress.

Du är alltid välkommen att höra av dig till Kundservice på telefon 0770-11 11 11, om du har ytterligare frågor."

Att åstadkomma en säker identitetskontroll även av personer utan svensk folkbokföringsadress!? Kan det vara så svårt? Pass eller nationellt ID-kort brukar godtas som legitimation av alla.
Gunnar
2014-11-05 10:37:27
Svenskaspel ljuger fr.o.m. den 20141030 man kan inte login på sin spelkonto trots att man uppfyller dem krav som dem har. det handlar inte om utlänningar vi är pensionärer som befinner os under vinter tid utomlands med insatta pengar på våra spelkonto. Dem bete sig som att dem är verksamma i den gamla DDR. Tyvärr så är detta och ingen som gör något.
A.C Reslund
2014-11-05 14:24:35
Svenska Spel är ett statligt svenskt bolag som diskriminerar alla som inte har svensk folkbokföringsadress. Nu har det till och med blivit omöjligt att öppna deras hemsida från utlandet! Men misströsta inte. Det är lätt att komma runt det problemet. Skaffa en s.k. VPN tjänst. Då får man en svensk ip adress och Svenska Spels Internetdator tror att du är i Sverige. Nackdelen är att det kostar en slant. 30 - 50 kr/mån är en ganska vanlig avgift.
Gunnar
2014-11-05 17:23:36
Ja, de har stängt ner sidan för spel från utlandet, eftersom attackerna mot sidan fortsätter. Den kommer att öppnas för spel för personer som har spelkort och har sin hemort i Sverige. När kan de inte svara på utan vi får vänta tills de löst det tekniska.
kercaz
2015-02-16 17:42:09
Svenska Spel har svarat på ny fråga om de tänker göra det möjligt att t.ex. lämna in en tips-kupong under besök i Sverige. Svaret är inte det man kunde hoppas på. Det blir fortsatt diskriminering mot oss svenskar som bor i Spanien.
Så här lyder svaret:
"För tillfället har vi inte beslutat om några justeringar som förändrar för svenskar som bor utomlands och vill spela vid besök i Sverige. Anledningen är att vi inte funnit en tillförlitlig lösning som svarar mot de krav vi har från vår uppdragsgivare, nämligen skyldigheten att kontrollera identiteten hos den som vill spela, t.ex. spelarens ålder och adress, via tillförlitlig tredje man, vilket idag sker via kontroll att kunderna finns i SPAR-registret (Statens Personadressregister). Det är enligt vår bedömning det säkraste sättet att göra en tillförlitlig identitetskontroll. I dessa rutiner ingår att vi skickar en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress med uppmaning att kontakta bolaget om denne inte själv registrerat sig som kund.

Sedan tidigare gällde detta krav vid s.k. onlinespel. Under 2014 beslutade Svenska Spel att utöka kraven på registrerat spelande till att omfatta alla spelformer (utom köp av fysiska lotter och spel inne på kasinona), vilket innebär att vi tillämpar samma rutiner för allt registrerat spelande.

Jag har full förståelse för att det kan tyckas orättvist med denna regel om att våra kunder måste vara folkbokförda i Sverige som nu utesluter att du kan spela hos Svenska Spel och vi kommer även i fortsättningen att verka för att lösa frågan."

Svenska Spel fortsätter att diskriminera svenskar och andra EU-medborgare som inte har svensk folkbokföringsadress. Och det på grund av den mycket egendomliga och obegripliga inställningen att inte godta pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polisen i Sverige som godtagbar legitimation.

Kan ordet "SKANDAL" vara passande?
Gunnar
2016-01-28 08:32:04
Kan man inte attackera problemet från ett annat perspektiv. Att staten inför möjlighet för utlandssvenskar att registrera sig i SPAR-registret. Jag menar nästa alla utlandssvenskar (åtminstone pensionärer) tar på något sätt emot post från t.ex myndigheter etc. Även om det är en c/o adress.
Teel
2016-01-28 17:15:21
Teel,
hela problemet beror på att man måste ha en svensk folkbokföringsadress. Och bor man inte i Sverige har man ingen adress och betraktas av Svenska Spel som en suspekt individ trots svenskt medborgarskap, svenskt pass eller nationellt ID-kort och röstberättigad vid riksdagsval. Man får därför inte ett spelkort.

Enligt Svenska Spel är inte ett svenskt pass bra nog för en identifikation!

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.
I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd.
Skatteverket är huvudman för SPAR.

Jag har försökt få Svenska Spel att inse galenskapen, men kört fast. Bra om flera personer hör av sig till Svenska Spel och klagar!
Gunnar
2017-08-28 13:34:09
För att bedriva spelverksamhet/spel om pengar i Spanien behöver man sedan flera år tillbaka bl.a. ha en statlig spansk spellicens vilket Svenska Spel INTE har..

Aktörer som inte har en spansk spellicens tillåts alltså INTE verka i Spanien och internetoperatör & mobiloperatörer IP blockar de spelsajter som inte har en statlig spansk spellicens, det finns även ålders- & betalningsrestriktioner..

Flera EU länder har avreglerat sina spelmonopol och privata & statligt ägda spelbolag konkurrerar på likadana villkor. Spel om pengar i Sverige är en gråzon..

Spel om pengar i Spanien kräver spansk spellicens vilket Svenska Spel saknar
2017-10-16 18:26:37
Jag är svensk medborgare, men sedan några år bosatt i Danmark. Jag kan inte få ett svenskt spelkort och kan därför inte spela på Lotto vid mina månatliga besök i Sverige.
Alla svenskar, som besöker Danmark kan utan problem spela på dansk lotto/tips. Jag har sett många, som har fått utbetalt en vinst i en spelbutik i Danmark.

FANTASTSIKT: Byråkratin i Sverige segrar alltid över de stackars svenska medborgare bosatta i utlandet.

FRÅGA: Är detta inte en sag för den svenska regeringens diskriminerings- ombudsman?? Kan svenska medborgare med svenskt pass och svenskt personnummer behandlas så olika, om man bor i/utanför Sverige?


Torsten
2017-10-17 09:45:08
Svenska Spels ledning har i flera år påstått att de försöker hitta en lösning på problemet.
Är det någon som tror det längre?
Nej verkligheten är att Svenska Spel anser att man kan strunta i gruppen svenska medborgare i utlandet. Vi är ju ”bara” ca 500 000!
Gunnar
2017-10-17 12:04:25
GUNNAR;
Problemet till att du och andra inte kan spela på Svenska Spel är att Spanien IP-blockerar spel om pengar online i alla EU länder p.g.a. SPANIEN HAR EN EGEN SPEL LAGSTIFTNING OCH ALLA SPELOPERATÖRER BETALAR EN LICENS FÖR ATT DRIVA SPEL OM PENGAR!!

För att erbjuda spel om pengar i Spanien krävs att spel operatörer har en SPANSK spellicens vilket Svenska Spel INTE HAR..

Detta är inte ett ärende för diskriminering i Sverige, för ärendet faller under SPANSK LAGSTIFTNING, NI ÄR I SPANIEN.. Bara att gilla läget!

Torsten = och Danmark har en avreglerad spellagstiftning sedan flera år tillbaka..

Spel om pengar i Spanien kräver spansk spellicens vilket Svenska Spel saknar
2017-10-17 12:46:55
Spel om pengar i Sp....:,
du har missat hela frågeställningen!
Det har aldrig varit fråga om att få spela hos Svenska Spel när man är i Spanien.
Problemet är att Svenska Spel diskriminerar oss svenska medborgare när vi är i Sverige och kan få lust att spela på något av Svenska Spels utbud. Triss är ok men inget annat.
Det är alltså inte fråga om att spela från utlandet, t.ex. Spanien, för då bryter man mot Svenska Spels tillstånd. Helt oavsett vad spansk lagstiftning säger om detta.
Hoppas det här lilla inlägget klargör problematiken
Gunnar
2018-09-30 16:49:45
det är fortfarande samma skit med Svenska Spel det gar inte att spela om man inte har en fast adress her i Sverige.
Jag bor i Schweiz och spelar allt jag vill där eller i Tyskland när jag är pa besök ,är inte Sverige ett EU land och far inte en Tysk,Belgare eller en Fransk medborgare spela lotto när de är i Sverige Dra at Helvete med era regler ,ni vågar inte erkänna att det handlar om att ha kontroll över ev vinster som kan flyttas till utlandet eller erkänna att ni samarbetar med Kronofogdemyndigheten och bor ev vinnare utomlands så är det svårt att lägga vantarna på vinsten.
Mehmet
2018-10-01 10:44:49
Lotteriinspektionens svar på fråga från mig den 15 august i år.
”Hej,
Enligt 12 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska en licenshavare registrera den som vill delta i spel. Vem som helst kan registreras för spel. Det är upp till licenshavaren att besluta om reglerna för just den licenshavaren. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla spel så länge inte begränsningen anses vara diskriminerande.

Enligt samma lagrum gäller att för att få registreras för onlinespel måste du vara bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.”

Så diskrimineringen mot oss utlandsboende fortsätter!


Gunnar
2018-10-05 09:39:10
Alla utlandssvenskar blir diskriminerade; bott 10 år i Norge! Kommer alltid att vara svensk och alltid att betala skatt, som dras automatiskt från pension. SYNNERLIGEN DISKRIMINERANDE!
Pirrelille
2018-10-20 16:59:37
Nu kan de skriva vad fan de vill ,jag tycker att några skulleta saken vidare till EU Domstol ,om vi är nu med i EU då ska vi väl förfan kunna spela lotto eller tippa om vi har en giltig Legitimation .
o förresten så ska jag inte behöva visa legg för att tippa .
Det är bara skit snack om att de skulle ha kontroll över spelmissbruk ,tror tvärtom at ju mer vi spelar desto bätre löner får de .
Läs detta rubrik som jag klistrar in från Expressen.
Jesper Kärrbrink har under sin tid som vd för Svenska spel utvecklat bolaget till en kassako.
I fjol ökade vinsten med 9 procent till 5,2 miljarder.
Men verksamheten har också skördat offer i form av spelmissbruk och mänskliga tragedier.
Svenska spels nytillträdda ordförande Margareta Winberg har varit öppen med sin kritik mot bolagets aggressiva marknadsföring.
Mehmet
2018-11-06 11:06:54
Hej,
Flyttade till Finland efter 40 år i Sverige. Ville spela några rader lotto som jag brukar. Men, till min förvåning blev det tvärstopp och kontakt med svenskaspel ledde enbart till följande svar:" du är folkbokfört utomalands och har inte rätt att spela i Sverige". Är svensk medborgare sedan många år tillbaks och betalat skatt alla år, och är identifierbar med bank-id även idag. Men att spela lotto några rader i veckan verkar inte gå. Att svenskaspel skulle försökt lösa ärendet genom åren utan att lyckas kan bara sammafattas på ett sätt. Kompetensen saknas totalt hos beslutsfattare och ingen anpassningsförmåga kan finnas hos ledning på Svenska Spel. Vi är med full kraft med i EU och samspelar på många områden (klarar ha egna regel tom för snus) men klarar inte att fixa så att vi kan spela lotto inom EUs gränser om folkbokföringsadress ligger i ett annat land. Jag ser inget hinder för att kunna öppna spelande för utlandssvenskar, och om det skulle finnas hinder på vägen idag och den optimistika och positiva andan borde kunna jobba bort sådant hindret. Så har man alltid gjort om man har tankeförmåga. Klarar man inte av det, vad klarar man då?
Tane
2018-12-02 23:11:14
Hej, jag bor också utomlands sedan några år tillbaka och försökte spela i Sverige i somras under semestern, men som alla ovan skriver var det ju tvärstopp... Har skickat frågan till Svenska Spel flera gånger om det ens är tillåtet att utesluta svenska medborgare från att spela men utan att få något svar.... Detta är helt oacceptabelt och måste lösas! Det är inte bara Svenska Spel som utesluter utlandssvenskar genom att konstruera deras system med att kräva helt onödiga villkor, också många Banker gör det med Bank ID också!! (Ej möjligt att skaffa BankID hos Länsförsäkringar om man inte är folkbokförd i Sverige!!)
Erik