Fullmäktige har slutligen beslutat riva upp det gällande avtalet och ersätta bolaget Hermanos García Motril. Detta efter att parkeringen förblivit stängd sedan 2012 på grund av allvarliga brister i fastigheten.

Efter att en domstol givit exploateringsbolaget rätt i tvisten med kommunen kommer de ersättas för det upprivna kontraktet. De har rätt till dels två miljoner euro för licensavtal som betalats som förskott och dels tre procent av den beräknade vinst som parkeringen hade givit de resterande åren av kontraktet.