Trots den ökade omsättningen sjönk Ikeas vinst i Spanien vid det senaste bokslutet, som går från 1 september 2016 till 31 augusti 2017. Resultatet var på 98 miljoner euro, en minskning med 19 procent jämfört med året före. Orsaken var ett flertal investeringar, inte minst på on-line försäljning.

Det senaste bokföringsåret ökade antalet anställda hos IKEA i Spanien med 518 personer, till sammanlagt 8 676.